Szukaj

Pobierz

Zapraszamy do pobrania materiałów informacyjnych, ulotek, plakatów i innych.
Przejdź do strony pobierania.

 

Licznik odwiedzin

37776

Nasze Stowarzenie zostało zaproszone przez m.st. Warszawa do partnerstwa w projekcie pn. „Miasto z sercem – wsparcie i aktywizacja seniorów” nr RPMA.09.02.01-14-e103/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie".

Celem projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez dostarczenieCelem projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez dostarczeniew okresie trwania projektu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych.

UWAGA! W związku z realizacją zadania zapraszamy do składania ofert przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy - procedura zakończona

 1.  Zapytanie ofertowe - pobierz
 2.  Formularz oferty - Załącznik nr 1 do Zapytania - pobierz
 3.  Oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania - pobierz
 4.  Informacja o wyborze wykonawcy - pobierz

UWAGA! W związku z realizacją zadania zapraszamy do składania ofert przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy - procedura zakończona

 1.  Zapytanie ofertowe - pobierz
 2.  Formularz oferty - Załącznik nr 1 do Zapytania - pobierz
 3.  Oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania - pobierz
 4. Informacja o wyborze wykonawcy - pobierz

UWAGA! W związku z realizacją zadania zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu (pod kątem technicznym i graficznym) platformy internetowej - procedura zakończona

 1.  Zapytanie ofertowe - pobierz
 2.  Formularz oferty - Załącznik nr 1 do Zapytania - pobierz
 3.  Oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania - pobierz
 4.  Informacja o wyborze wykonawcy - pobierz

UWAGA! W związku z realizacją zadania zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi przeprowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej -procedura zakończona

 1.  Zapytanie ofertowe - pobierz
 2.  Formularz oferty - Załącznik nr 1 do Zapytania - pobierz
 3.  Oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania - pobierz
 4.  Informacja o wyborze wykonawcy - pobierz

UWAGA! W związku z realizacją zadania zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi przeprowadzenia grupowych i indywidualnych spotkań z psychologiem - procedura w zakończona

 1.  Zapytanie ofertowe - pobierz
 2.  Formularz oferty - Załącznik nr 1 do Zapytania - pobierz
 3.  Oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania - pobierz
 4.  Informacja o wyborze wykonawcy - pobierz

UWAGA! W związku z realizacją zadania zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi przeprowadzenia grupowych i indywidualnych spotkań z psychologiem - procedura zakończona - wykonawca nie został wyłoniony

 1.  Zapytanie ofertowe - pobierz
 2.  Formularz oferty - Załącznik nr 1 do Zapytania - pobierz
 3.  Oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania - pobierz

UWAGA! W związku z realizacją zadania zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi specjalisty ds. szkoleń- procedura zakończona - termin zgłoszeń do 16.11.2022

 1.  Zapytanie ofertowe - pobierz
 2.  Formularz oferty - Załącznik nr 1 do Zapytania - pobierz
 3.  Oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania - pobierz
 4.   Informacja o wyborze wykonawcy - pobierz

UWAGA! W związku z realizacją zadania zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi specjalisty ds. szkoleń- procedura zakończona - termin zgłoszeń do 25.10.2022

 1.  Zapytanie ofertowe - pobierz
 2.  Formularz oferty - Załącznik nr 1 do Zapytania - pobierz
 3.  Oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania - pobierz
 4.  Informacja o unieważnieniu Zapytania ofertowego - pobierz

UWAGA! W związku z realizacją zadania zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu 64 godzin szkoleń oraz 12 godzin webinariów - procedura zakończona

 1.  Zapytanie ofertowe - pobierz
 2.  Formularz oferty - Załącznik nr 1 do Zapytania - pobierz
 3.  Oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania - pobierz
 4.  Informacja o wyborze wykonawcy - pobierz

UWAGA! W związku z realizacją zadania zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi specjalisty ds. szkoleń- procedura zakończona

 1. Zapytanie ofertowe - pobierz
 2. Formularz oferty - Załacznik nr 1 do Zapytania - pobierz
 3. Oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania - pobierz
 4.  Informacja o wyborze wykonawcy - pobierz